středa 23. srpna 2017

Kdo vydělá na regulaci mezibankovních poplatků?

Určitě jste v poslední době zaznamenali směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, která má platnost od 12.01.2016 a termín pro provedení transpozice je do 13.01.2018. Tato směrnice mimo jiné upravuje poplatky za platbu spotřebitelskými debetními a kreditními kartami:

„Členské státy v každém případě zajistí, aby příjemce nepožadoval poplatky za používání platebních prostředků, u nichž jsou mezibankovní poplatky upraveny v kapitole II nařízení (EU) 2015/751, a za platební služby, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 260/2012.“

Na základě této směrnice se připravuje nový zákon o platebním styku, dnes zákon č. 284/2009 Sb., kde se mimo jiné uvádí:

„Příjemci nenáleží úplata za použití platebního prostředku, u něhož je mezibankovní poplatek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební transakce upraven v kapitole II tohoto nařízení, a za platební služby, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující požadavky pro úhrady a inkasa v eurech, nebo … „

Shodou okolností aktuálně připravujeme veřejnou zakázku na zprostředkovatele plateb kartami, která s tímto úzce souvisí. Jedna z hlavních věcí je celková výše transakčního poplatku. Protože jsme se kolem toho hodně motali, tak kolegyně zjistila, že banky na nařízení reagují tím způsobem, že do vyúčtování nabízejí obchodníkům vyčíslit, kolik z celkového poplatku za službu činí ten zastropovaný Ministerstvem financí (MF) a kolik ostatní jeho složky. Obchodníky - své klienty přitom "uklidňují", že kvůli nařízení EU není nutné nijak měnit stávající smluvní dokumentaci, protože výše poplatků v ní stanovených platí nadále. 

Poplatek za transakci se skládá z:


Z toho vychází, že na zastropování zřejmě  vydělá banka – od obchodníka dostane tutéž výši celého poplatku jako před účinností nařízení, ale vydavateli karty z toho uhradí maximální velikost podle MF, která je díky stropu menší, a zbytek si ponechá v rámci marže a svých nákladů.

Je to jen naše spekulace, ale co myslíte, uvažujeme správně? Nahrával by tomu i fakt, že jsem od bank prakticky nezaznamenal žádnou negativní reakci směrem k této problematice, ani při schvalování směrnice, ani teď, při její transpozici.