neděle 13. srpna 2017

Zrušení veřejné zakázky kvůli Národnímu elektronickému nástroji - NEN

… aneb opět něco ze života vrchního rady 😊

Na úvod začnu citací:

NEN -  Národní elektronický nástroj "je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy. 
NEN umožní provázání na interní systémy zadavatelů i dodavatelů či systémy eGovernmentu v ČR. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť často bude využíván pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních projektů."

Zní to velmi pěkně, že ano? Určitě není nic špatného na tom podávat a zpracovávat zakázky elektronicky. Problém je, že na takovou věc je potřeba rozumný nástroj, ale ten současný, NEN, který má na starost Ministerstvo pro místní rozvoj, není vůbec moc použitelný. V tomto případě to způsobuje komplikace jak státní správě na straně zadavatele, která musí od 21.6.2017 v NEN zakázky zveřejňovat  a tím pádem i soukromým subjektům na straně dodavatelů, kteří musí, pokud se chtějí soutěže účastnit, povinně své nabídky do systému vkládat.

Tento stav je natolik problematický, že dokonce vznikl projekt NE-NEN - Alternativní informace o Národním elektronickém nástroji o NEN.

Budete mi věřit, když napíšu, že tento nový nástroj vyžaduje pro práci s nabídkami Internet Explorer 11 s pluginem Silverlight? Pokud ne, můžete se přesvědčit sami, například v ověření kompatibility. Fungovat by měl snad ještě Firefox ESR, ale také pouze se Silverlightem.

Postavit v roce 2017 projekt na této, již nerozvíjené technologii, no comment. Podpora je sice až do 2021, ale pouze v IE, už ani v Edge nefunguje. Bez Silverlightu si v NEN můžete zakázky jen prohlížet.
Siverlight není jediný problém, NEN jich má více. Od nepřehlednosti a nejasnosti co, kde a jak zadat, špatným kontrolám atd., se opravdu používá velmi obtížně, jak zadavatelům, tak zájemcům.

Co se stalo konkrétně nám? Vypsali jsme veřejnou zakázka malého rozsahu na Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora 2017:

Za náš resort jsme tam zakázku nějak dostali a čekali na nabídky. Jednomu zájemci se podařilo nabídku (po 4 dnech zkoušení) úspěšně vložit. Další ale už tak úspěšný nebyl. Sice tam nabídku nějak vložil, ale díky technickým problémům NEN ne korektně a tak jsme museli zakázku zrušit a budeme vypisovat novou.


Na závěr smutná perlička: MMR vypsalo veřejnou zakázku Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN, ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tuto zakázku lidově řešeno shodil. Pro úplnost dodávám, že ZVZ je v gesci MMR. To znamená, že se zřejmě bude vypisovat nová zakázka, což bude trvat několik měsíců (případně více, pokud budou nějaká odvolání atd.) a po tuto dobu zůstane NEN ve stavu, v jakém je.