středa 5. dubna 2017

Mapu exekucí je třeba umět interpretovat

Včera byla zveřejněna Mapa exekucí, která vyvolala poměrně velký ohlas v médiích. Většina závěrů se ale bohužel omezila jen na konstatování, že Češi jsou hodně zadlužení a cca každý 10 nemůže splácet své závazky.

Dluhy

První fakt ohledně zadlužení může být pravda a nechci to nijak rozporovat, protože neznám metriky, podle čeho se uvažuje, co je už velké zadlužení a co ne. Zajímavé ale je srovnat zadluženost Čechů vůči cizině. Když jsem hledal nějaká čísla, tak jsem narazil na článek Míra chudoby, zadlužení a příjmy domácností publikovaný na stránkách ČSÚ. V tomto článku se mimo jiné dozvíte, že "že v České republice je nejnižší podíl osob ohrožených chudobou k celkovému počtu populace v rámci členských zemí EU28, nižší je již pouze na Islandu a v Norsku" (za rok 2014):

Data za rok 2015 pro "Hrubou zadluženost k hrubému disponibilnímu důchodu domácností":

To myslím zase tak špatná čísla nejsou s exekucemi také určitě úzce souvisí - pokud nemám dluh, tak proč bych měl být v exekuci? A logicky, čím více dluhů, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude více exekucí. Obecně v ČR počet exekucí dlouhodobě klesá, což říká i exekutorská komora.


Exekuce

S druhou částí, že každý 10 Čech nemůže splácet své závazky, již ale nesouhlasím. Je totiž nutné oddělit exekuci od toho, že někdo není schopen své závazky splácet. To jsou dvě odlišné skutečnosti.
Problém je v tom, že se u nás do exekuce dostane i člověk, který bez problémů splácet dokáže. Jenže buď ale nechce, nebo se o exekucí dozví až v okamžiku, kdy už je v běhu. O tom, jak je snadné do exekuce spadnout, psal například Patrik Zandl a je to opět ten příklad, kdy to rozhodně nebylo o neschopnosti splácet.

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří jednoduše splácet nechtějí. Do této skupiny bych typicky zařadil exekuce, které vznikly nezaplacením pokuty za jízdné (občas mě to připadá spíš jako sport). Většina těch lidí jistě má pár stovek na pokutu, jen ji platit nechce nebo na to kašle a skončí to po prodeji jejich dluhu v exekuci.
Znám to z doby, kdy se ještě do katastru zapisovaly všechny exekuce, než se nám to legislativně podařilo zatrhnout. Běžně jsme do katastru psali exekuce na 50 Kč k domu za 5 mil. Kč, což opravdu smysl nedávalo, a ještě nás to hodně zdržovalo. Naštěstí se nám podařilo v legislativě prosadit patřičné úpravy a omezit to. Když přišel balík exekucí například z Dopravního podniku hlavního města Prahy, tak obsahoval tisíce položek a nedělali jsme pomalu nic jiného, než ty exekuce zapisovali (trochu přeháním).
Uvedený stav je ještě umocněn tím, že u nás mají exekutoři poměrně velkou moc a s nikým se moc nepárají (čest výjimkám). Víceméně je v jejich zájmu vést exekuce na každou drobnost, protože z toho mají nemalé příjmy. 

Další skupinu exekucí tvoří mediálně známé případy, jako jsou exekuce na Pražský hrad. To jsou opět případy, kdy to není o neschopnosti splácet, ale je to nějaký boj a způsob, jak protistranu přimět zaplatit něco, co zaplatit nechce.

Varování na závěr

Na závěr jedno malé upozornění: nepodceňujte exekuce a hlídejte si exekutory. Mnoho lidí si myslí, že když exekuci uhradí, tak ji v katastru automaticky smažeme. To ale není pravda, katastr na smazání potřebuje patřičnou listinu. Zjednodušeně řečeno to smažeme až v okamžiku, kdy nám o tom dá exekutor vědět, což není pravidlo, protože exekutora už v této fázi nic netlačí, aby pospíchal. Takže pokud se nějak do exekuce, které je zapsaná i v katastru dostanete, tak si následně hlídejte, aby byla i odstraněna. My to sami od sebe udělat nemůžeme.

Poznámka: nemám žádné ekonomické vzdělání a jsem čistě laik.