úterý 23. června 2015

Komunikace s notářem při projednávání dědictví (pozůstalosti)

Původně jsem to psal jako komentář k dotazu od Marka Lutonského, ve kterém se ptal, zda vás může notář nějak nutit k tomu, že s ním musíte při projednávání dědictví jednat osobně (případně prostřednictvím zástupce), nebo zda stačí předat potřebné dokumenty nutné k projednání pozůstalosti čistě elektronicky a komunikace s notářem může probíhat jen v písemné (opět elektronické) formě prostřednictvím datové schránky. Jsme přeci jenom v roce 2015.

Pozn: Notáře si pro projednávání dědictví nevyberete, stanovuje ho soud. Můžete ale požádat, aby místo něj úkon provedl soud, příslušný k Vašemu bydlišti.

Je potřeba rozlišovat dvě věci:
  • jednání
  • výměna dokumentů 

Jednání 

Jednání u notáře není řízeno ani správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), kde je právo na čistě písemnou komunikaci zakotveno, ani podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), kde to záleží na dohodě obou stran.

V případě dědictví vystupuje notář v jako soudní komisař - tj. v roli soudu, takže tomu lidově řečeno "šéfuje". Rozhodující je datum úmrtí. Pokud bylo:
  • do 31.12.2013, tak se celý proces řídí podle zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád),
  • po 1.1.2014, tak se celý proces řídí podle zákona č. 292/2013 Sb. (zákon o zvláštních řízeních soudních), ale podpůrně se použije  99/1963 Sb., tj. pokud něco neupravuje 292/2013 Sb., tak je třeba odpověď hledat v 99/1963 Sb.

Tím pádem bych nedoporučoval lidově řečeno moc "držkovat" a s notářem se dohodnout. Může vám klidně nařídit jednání a pak už tam někdo (vy nebo zástupce) musí přijít. 

Předávání dokumentů

Potřebné dokumenty lze předávat i v elektronické formě, například prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem, který bude opatřen uznávaným elektronickým podpisem (neplést se zaručeným elektronickým podpisem, viz http://www.ica.cz/Zaruceny-a-uznavany-ep nebo http://www.earchiv.cz/b12/b0209001.php3). 
Do elektronické podoby se ale dle zákona č. 300/2008 Sb. (zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) nesmí některé dokumenty konvertovat (viz zákon č. 300/2008 Sb.), jsou to např.: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby.