pátek 19. června 2015

Proč preferuji u programátora vysokoškolské vzdělání?


Pár stručných zkušeností, co jsem při pracích na projektech získal. Pokud máte programátora s VŠ vzděláním, tak:
 • nemusíte při práci s grafikou vysvětlovat, jak se pracuje s maticemi (vlastně co to vůbec matice je, co je to determinant apod.),
 • nehledí na vás jako puk, když řeknete něco o časové složitosti algoritmu,
 • ví, co je to konečný automat,
 • chápe princip fungování regulárních výrazů,
 • ví, co je to Fourierova transformace a jak funguje,
 • orientuje se v neuronových sítích a genetických algoritmech,
 • zná optimalizační a numerické metody,
 • skutečně ví, co je to relační databáze,
 • zná principy činnosti OS (strategie plánovače, práce s pamětí, ....),
 • ví, jak funguje překladač/kompilátor,
 • zná princip funkcionálního programování,
 • chápe principy kryptografie a algoritmy pro symetrické a asymetrické šifry,
 • u oboru, se kterým se zatím moc nesetkal, si sám dokáže nastudovat problematiku,
 • umí přečíst vzorec- nebudete muset v zadání velmi detailně popisovat obecné algoritmy,
 • většinou umí psát správně česky, bez výraznějších chyb.

... a šlo by pokračovat dál a dál.

Často se potkávám s názorem, "to nepotřebuji vědět, stáhnu si knihovnu". Pokud tohle slyším, tak se mi začnou ježit všechny chlupy. Viděl jsem mnoho případů, kdy programátor použil knihovnu, ale protože neznal řešenou problematiku (nemyslím teď detailní způsob, jak to knihovna řeší) , tak byl výsledek tragický.

Uznávám, že to nelze jen takto paušalizovat. Když budu potřebovat napsat nějaký low-level driver, tak VŠ půjde stranou. Webový programátor také asi většinu toho nebude potřebovat. Jsou tedy samozřejmě dobří programátoři i bez VŠ. Ale pokud řešíte složitější projekty, tak se mi obecně VŠ vzdělání u programátorů zatím vždy vyplatilo a rozhodně podle mě nikdy není na škodu.

Takže hlavně mlaďoši, nenechte se zlákat vidinou toho, že VŠ nepotřebujete a že je lepší praxe, to je velmi krátkozraký pohled. VŠ vám dá obecný rozhled. Nevybírejte školu podle toho, která je nejlehčí. Úplně ignorujte školy, které mají většinu předmětů pomíjivého charakteru (učení se konkrétních technologií), ale zaměřte se na obecné věci, která platí a budou platit dlouhodobě (víz body výše)..

Pozn: Vysokou školou myslím ČVÚT, Matfyz, UPOL apod. Nemyslím tím 95% soukromých VŠ, zemědělku, ...