středa 22. března 2017

Pomáhá psaní všemi 10 pro rychlejší práci na počítači?

Přemýšlím, zda se mám nebo nemám naučit psát všemi 10. V současné době píši cca 6 prsty, při psaní klasického textu se ani moc nemusím na klávesnici dívat. Myslím, že jsem celkem rychlý, ale nepíši správně. Nedodržuji žádnou výchozí pozici a klávesy nemačkám pokaždé stejnými prsty a psaní 10 by to určitě zrychlilo.

Proč tedy uvažuji, zda se má smysl učit psát 10? Většina mé činnosti na PC není čisté psaní textů, jako třeba tento příspěvek, ale jedná se z  50 % o programování a obecné práce s PC (hledání informací, e-mail, …). Dokumenty také píši, ale není to vrčení písmena za písmenem. Jsou to většinou analýzy IS, což jsou celkem specifické, strukturované texty, plné obrázků, tabulek, vazeb, nadpisů, seznamů. Přemýšlím, že bych se nakonec mohl zpomalit. Proč? Možných důvodů vidím několik:

  1. Při programování se zase tolik klasického textu nepíše. Hodně obsahu tvoří závorky, znaménka, lomítka a jiné speciální znaky, které se na CZ klávesnici nevyskytují. Ano, lze sice přepnout na EN, ale to je cesta do pekel. Zdržuje to a musíte si pamatovat, co máte aktuálně přepnuto, protože i při programování potřebujete diakritiku a trvalé přepnutí na EN při programování není možné. Speciální znaky lze psát přes pravý ALT, ale to porušuje zásady psaní pomocí 10, protože podle jednoho pravidla má při psaní velkých písmen klávesu SHIFT mačkat opačná ruka, než píše písmeno. Klávesa SHIFT je na klávesnici 2x, ale ALT funguje jen ten pravý.
  2. Při programování se používá celá klávesnice, včetně F kláves, Esc, kurzorových kláves, Ins, Del, PgUp, PgDown, časté jsou kombinace s ALT a CTRL. To vše při psaní 10 vytrhne ze základní polohy, do které by se ruce měly ihned po napsání znaku vrátit, takže byste s rukama pořád lítali tam a zpět a strašně se zdržovali. Porušovat pravidlo návratu do základní polohy zřejmě nejde, protože z této polohy jste naučeni na jednotlivé znaky (předpokládám, že psaní 10 funguje absolutně od výchozí polohy, ne relativně z libovolné polohy). Často je nutnost práce s myší, přestože se myš snažím minimalizovat, jak to jen jde (jsem velký příznivcem klávesových zkratek).
  3. Při psaní strukturovaného textu, jako jsou třeba analýzy, opět často rejdíte myší, taháte čáry, formátujete text, vytváříte tabulky a obecně provádíte činnosti, při kterých opět rukama lítáte o 106. Čistý text může tvořit odhadem 30 % činnosti při psaní takových textů.
  4. Samostatnou část tvoří časté připomínkování dokumentů. Psaní textu je při této činnosti málo, většinu času trávím lítáním po celém dokumentu, hledání vazeb a psaní krátkých komentářů 

Možná by k řešení této otázky mohl přispět nějaký software, který by monitoroval činnost uživatele a tvořil heat mapu kláves. Jenže tento software by musel brát v potaz právě ono zmiňované vyrušování při psaní. Prostá heat mapa nestačí, protože když napíši písmena A B C, ale mezi A a B musím provést nějakou rušící činnost, tak to výsledek značně zkreslí.

Co myslíte, má to tedy smysl? Zrychlí mě psaní 10, nebo mě bude naopak zdržovat? Zatím si myslím, že to moc smysl nemá, ale nechám se rád přesvědčit a budu vděčný za váš názor a zkušenosti.