čtvrtek 23. února 2017

Doručování fikcí a zpětné znepřístupnění datové schránky

Používání datových schránek je na první pohled jednoduché a průzračné. Ovšem na ten druhý, podrobnější, už to tak jasné není, a jako u skoro všech systémů, se často začnou dít v hraničních případech a situacích zajímavé věci. Od různých možností, co se týká pověřených osob (viz např. vynikající článek J. Peterky "Datové schránky: je možnost odesílat zprávy generální plnou mocí i pro pověřené osoby?"), nebo třeba jak je to s doručení fikcí pro zpětném znepřístupnění Datové schránky.

Protože nám to nebylo plně jasné, tak jsme se (resp. naše ředitelka odboru řízení územních orgánů, Mgr. Martina Hercegová) dotázali Ministerstva vnitra, jak to tedy přesně v tomto případě je. Rozuzlení je zajímavé a pro nás, i ostatní OVM, poměrně nepříjemné. Závěr jde shrnout takto:

pokud dojde ke zpětnému znepřístupnění datové schránky adresáta a současně měla být adresátu zásilka do DS doručena fikcí (tzn. adresát se do DS nepřihlásil), takovou zásilku nelze považovat za doručenou. … 
V případech, kdy právní řád s doručením určitého typu zásilek spojuje nějaké právní následky, je nutné přistoupit k opakovanému doručení. Katastrální úřad bude muset při opakovaném doručení vycházet vždy z typu doručované písemnosti a procesního postavení adresáta, jehož DS byla znepřístupněna“.

Níže je uvedena celá odpověď od Ministerstva vnitra. Pokud jste OVM, tak ji doporučuji prostudovat, protože jak víme, tak právě v takových situacích paradoxně často dochází k onomu pověstnému lámání chleba …