čtvrtek 19. ledna 2017

Perlička z registru obyvatel

V základních registrech (ZR) se z hlediska jejich definice mají evidovat pouze aktuální, platná data. Historická data se měla vyskytovat pouze v agendových IS (zjednodušeně řečeno z agendových IS se krmí registry). Už při vzniku ZR to přinášelo pochybnosti a dohady, například v registru obyvatel (ROB) - je údaj o zemřelé osobě aktuální nebo historický? Osoba už sice nežije, ale to, že nežije, je přeci aktuální informace, ne? Tehdy se to nakonec udělalo klasicky, plichtou - v ROB jsou data o osobách, které zemřely před 3 a méně lety. Ty, co zemřeli před delší dobou, ROB nevrací. Tento stav nám přináší poměrně komplikace při práci, protože na katastru často hledáme starší, historická data. Jenže ta v ROB nejsou, jsou pouze v ISEO, protože ISEO není ZR a mohou tam být. Jenže ISEO zase není ZR a ...

Novela zákona o základních registrech přinese tu změnu, že v ROB nyní budou vedeny údaje o zemřelých 15 let od úmrtí (viz § 22 odst. 1), což už je celkem OK. Jenže to by v tom nesměl být háček, vlastně dva.

První háček je ten, že pravidlo se bude vztahovat pouze ty, kteří zatím neprošli předchozím sítem, takže se tam zemřelí před 3 a více lety zpětně neobjeví. Druhý háček je v tom, že ROB nebude rozlišovat informaci, zda tam záznam není, protože osoba zemřela před 15 a více lety, nebo zda tam není, protože záznam byl "postižen" předchozí lhůtou 3 roky.

Já vím, proč si nad takovou hloupost vlastně stěžuji, však se to už za 12 let srovná....