pondělí 7. listopadu 2016

Malé doplnění k "E-government „po česku“ nefunguje. Je až za Bangladéšem či Etiopií"

Pozn: Takové malé promo :-). 

Na serveru Moravské Hospodářství vyšel článek "E-government „po česku“ nefunguje. Je až za Bangladéšem či Etiopií",  V tomto článku autor mimo jiné cituje vyjádření některých institucí a úřadů, které oslovil. Je tam také jedna část o ČÚZK (nutno poznamenat, že nezkreslená a dokonce byla míněna pochvalně :-) ).

Protože odpověď na otázky autora článku byla rozsáhlejší, tak si zde můžete přečíst její plné znění.

========================================== 
From: Chromý Radek
Sent: Tuesday, September 20, 2016 3:09 PM
To: 'Ladislav Koubek '
Subject: RE: Časopis Moravské hospodářství - prosím o odpověď do středy

Dobrý den,

zasílám reakci na vaše otázky, snažil jsem se o stručný text, ale některé věci je nutné více vysvětlit:

1. Proč zůstáváme pozadu i v elektronizaci státní správy?

Podle mého názoru nelze úplně zobecňovat a tvrdit, že Česká republika zcela zaostává v elektronizaci státní správy. Lze to doložit např. tím, že v rámci správy katastru nemovitostí je 50% všech podání učiněno elektronicky a poskytování údajů je realizováno elektronickou formou u 90% všech požadavků. Aplikace Nahlížení do KN je nejnavštěvovanější aplikací státní správy s 400tisíci unikátními návštěvníky měsíčně, sestavy z této aplikace si můžete rovnou objednat a zaplatit pomocí platební brány a jsou vám elektronicky obratem doručeny. To zcela jistě nesvědčí o zaostalosti v oblasti elektronizace.

Kolegové, kteří v rámci svých pracovních náplní cestují do zahraničí a mají prezentace o Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a jeho návaznostech v rámci celého systému Základních registrů jsou překvapeni velkým zájmem zahraničních kolegů, protože obdobný komplexní systém v Evropě neexistuje (základní registr RUIAN byl na konci dubna 2016 zařazen Evropskou komisí mezi deset „Best Practices“ v oblasti ISA SIS (interoperabilita veřejné správy v EU – prostorové informace a systémy), https://joinup.ec.europa.eu/node/151184#.VzMCZuHV8_8.linkedin).
Troufám si proto říct, že z pohledu elektronizace úroveň služeb poskytovaných resortem ČÚZK nijak nezaostává ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi. 

Co z mé pozice vnímám jako věci, které brzdí další rozvoj elektronizace je nemožnost plné elektronické identity osob a velmi složitý a přísný zákon o veřejných zakázkách. Dodavatelé to vědí a tak v kvalitativních kritériích uvádějí mylné nebo zavádějící informace, protože si uvědomují, že jakmile bude podepsaná smlouva, tak má zadavatel velmi malé možnosti smlouvu vypovědět a znovu zahájit soutěž.  Kvalita dodavatelských prací je za poslední 3 roky na nejnižší úrovni co pamatuji. V oblasti elektronické identity nám snad pomůže nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS).

2. Jaké agendy se podařilo elektronizovat v rámci ČUZK a jaké jsou v tomto ohledu Vaše další plány?

Resort ČÚZK má pro podporu vedení agend několik centrálních informačních systémů, kterou jsou automatizovaně propojeny a umožňují výrazně efektivnější práci našich zaměstnanců. Je zcela běžné, že v resortu kolují již jen dokumenty v elektronické podobě, ať již přijaté jako elektronické nebo na vstupu zdigitalizované. V minulém roce resort ČÚZK zpřístupnil v digitální formě i sbírku listin katastru (za tento projekt ČÚZK obdržel cenu sdružení CNZ, viz http://www.cnz.cz/2016/03/23/cuzk-obdrzel-cenu-cnz-za-svoji-digitalni-sbirku-listin/), která v současnosti již obsahuje cca 50mil. elektronických dokumentů.
V září byl shodou okolností resort ČÚZK vyzván Úřadem vlády, aby uvedl seznam on-line služeb, které poskytuje občanům a firmám, tento seznam obsahuje 36 služeb a pro ilustraci je přílohou tohoto dopisu. Z tohoto seznamu je více než zřejmé, že elektronické poskytování dat resortem ČÚZK je na vysoce nadstandardní úrovni. ČÚZK dále připravuje možnost placení platebními kartami za všechny úkony, které jsou zpoplatněné (zatím v tom bránila neexistující legislativa).

Závěrem bych chtěl říci, že státní správa jako celek neumí úspěchy na poli elektronizace prezentovat a z toho pak pramení všeobecné povědomí, že jsme na tom s elektronizací velmi špatně. Alespoň za náš resort k tomu mohu říci, že u nás to neplatí.

Pokud potřebujete nějaké další informace, dejte mi prosím vědět.

S pozdravem
Radek Chromý

---
Ing. Radek Chromý, Ph.D.
ředitel odboru informatiky
Český úřad zeměměřický a katastrální