neděle 14. srpna 2016

Vyšel finální d-book pro DVB-T2

Po dlouhé době a několika verzích konečně vyšla konečná verze d-booku (doporučení regulátora ohledně přijímačů) pro DVB-T2 vysílání v ČR.Při té příležitosti je vhodné říct, jak je to vlastně s kompresí H.265/HEVC, zda je někde uzákoněno nebo nařízeno, že pro DVB-T2 bude použita tato komprese. Ve standardu ETSI EN 302 755, který DVB-T2 popisuje, totiž k mému překvapení není o použité kompresi ani slovo. Tento standart hovoří čistě o (zjednodušeně řečeno) radiové části, takže řeší kódování, modulaci apod. Neřeší ale, co je "uvnitř". Po krátké twitterové diskuzi s Marcelem Procházkou se mi to objasnilo a výsledek mě překvapil. Jak to tedy je?

S ohledem na technologickou neutralitu, nelze nikomu nařídit, jakou kompresi (MPEG-2/4, H.265/HEVC, ...) má použít. Vše je tedy na dohodě poskytovatele obsahu (ČT, Nova, ...), šiřitele signálu - provozovatele multiplexu ( České radiokomunikace, Czech Digital Group a. s., Digital Broadcasting, ...) a výrobců. ČTÚ tvoří jen jakéhosi mediátora, aby se všichni dohodli, proto je také d-book pouze doporučení. Nemá žádnou oporu v zákoně, normě ETSI atd. Je to konsenzus, protože je v zájmu všech, aby to bylo vysílání co nejdostupnější pro nejvíce lidí, s ohledem do budoucna. ETSI tedy skutečně řeší pouze přenosové záležitosti (kódování, modulace, ...), ale to, co "je uvnitř" (typ použité komprese), už ne.
Aktualizace 26.10.2016:  V normě ETSI TS 101 154 verze 2.1.1. je už použití komprese HEVC definováno.

Pozn.: vlastní H.265/HEVC je standardizován v rámci ITU-T H.265 (ISO/IEC 23008-2).