neděle 26. února 2017

Jsou rozdílné výše výher u mužů a žen ve sportu diskriminace?

Včera se u nás konal 24. ročník Rohálovské desítky, kterého se účastním jako jeden z pořadatelů. Mám se svým týmem na starost evidenci startujících a pak ve spolupráci s Atletikou UNI, která nám zajišťuje chipy, i závěrečné vytvoření výsledků.

Během závodu přišla v týmu jen tak řeč na to, zda nediskriminujeme ženy, protože mají menší počet cen a i jednotlivé ceny jsou nižší, jak je vidět z propozic:


Někdo říkal, že by počet cen a jejich výše měla být z principu u obou pohlaví stejná. Já jsem oponoval, že za podmínek, kdy poměr startujících žen a mužů je 1:4, tak jsou ty ceny pro ženy naopak královské, protože mezi muži je vyšší konkurence a musí se více snažit. Argument protistrany byl, že první místo je první místo a mělo by být hodnoceno stejně. Já zase říkal, že kdy vezmu onen poměr 1:4 a k tomu dám poměr cen 1:2.5, tak se mezi ženy na jednu hlavu rozdělí poměrově větší částka, jak u mužů. Pak jsem dodal, že pokud se žena cítí, tak může startovat v mužské kategorii, což ale prý zase není gentlemanské.

Závěr jsme z toho neudělali, byla to klidná debata, ale přemýšlím o tom.